برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موکب
نام مسئول
محمدحسین قانعی
نام مداح
محمد حامد شجاعی
نام همیار بهداشت
سید علی حسینی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
گلزار شهدا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-49315
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موکب
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : گلزار شهدا
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:24
زمان پایان : 20:24