برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موکب عشاق العباس (ع)
نام مسئول
بهرام حمیدی
نام مداح
امیرعلی میرزائی
نام همیار بهداشت
بهرام حمیدی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
نیروگاه خ قاضی طباطبائی نبش ک10
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48673
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موکب عشاق العباس (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : نیروگاه خ قاضی طباطبائی نبش ک10
تاریخ شروع : شهریور ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0