برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موکب عزای حسینی(ع)
نام مسئول
سیدحسام حسینی
نام مداح
محمت زنگنه
نام همیار بهداشت
علی باستانی
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
کرج مهرشهر،انتهای بلوار امام زاده طاهر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31-15723
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موکب عزای حسینی(ع)
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : کرج مهرشهر،انتهای بلوار امام زاده طاهر
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:30
زمان پایان : 2:0