برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موکب خدام الرضا علیه السلام
نام مسئول
روح اله سلامات
نام مداح
امین بهرامی
نام همیار بهداشت
اسماعیل جرفی
استان
خوزستان
شهرستان
اهواز
آدرس
اتوبان جمهوری مابین خیابان احمدی و ادهم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-61-47664
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موکب خدام الرضا علیه السلام
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : اتوبان جمهوری مابین خیابان احمدی و ادهم
تاریخ شروع : مهر ۱۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:0