برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موکب حضرت علی اکبر (ع)
نام مسئول
مرتضی حسینیان
نام مداح
مجتبی شکیبا
نام همیار بهداشت
حمید رضا اخلاقی
استان
یزد
شهرستان
ابركوه
آدرس
بلوار ابوریحان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8931-49515
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موکب حضرت علی اکبر (ع)
استان : یزد
شهرستان : ابركوه
آدرس : بلوار ابوریحان
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 23:0