برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موکب حضرت علی اکبر (ع) نوجوانان نظامیه
نام مسئول
علی رضا میرزایی
نام مداح
مجتبی فلاحزاده
نام همیار بهداشت
امیر محمد احمدی
استان
یزد
شهرستان
ابركوه
آدرس
روبروی دبیرستان دخترانه صدرا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8931-49283
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موکب حضرت علی اکبر (ع) نوجوانان نظامیه
استان : یزد
شهرستان : ابركوه
آدرس : روبروی دبیرستان دخترانه صدرا
تاریخ شروع : مهر ۱۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 7:0
زمان پایان : 11:57