برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موکب انصارالمهدی عج
نام مسئول
احمدرضا فلاح زاده
نام مداح
مجتبی اکرمی
نام همیار بهداشت
محمدرضا فیروزآبادی
استان
یزد
شهرستان
ابركوه
آدرس
بلوار ابوریحان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8931-49523
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موکب انصارالمهدی عج
استان : یزد
شهرستان : ابركوه
آدرس : بلوار ابوریحان
تاریخ شروع : مهر ۱۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 22:0