برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موکب امام حسنی ها (سیار)
نام مسئول
محمد امین شمسی
نام مداح
سعد خلیفه
نام همیار بهداشت
حامد روئین پور
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
کرمان موکب امام حسنی ها چهارراه طهماسب آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-49190
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موکب امام حسنی ها (سیار)
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : کرمان موکب امام حسنی ها چهارراه طهماسب آباد
تاریخ شروع : مهر ۱۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 1:0
زمان پایان : 23:59