برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موکب المیعاد
نام مسئول
حسین محمدرضائی
نام مداح
محمدجواد حبیبی
نام همیار بهداشت
محمدامین متین
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
بلوار پیامبر اعظم (ص)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-49024
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موکب المیعاد
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : بلوار پیامبر اعظم (ص)
تاریخ شروع : مهر ۱۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0