برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موکب الرضا(ع)
نام مسئول
صادق ملکی
نام مداح
علیرضا قربانی
نام همیار بهداشت
مهران فرخ نژاد
استان
چهارمحال و بختیاری
شهرستان
فرخ شهر
آدرس
ترمینال
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 24-8831-49142
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موکب الرضا(ع)
استان : چهارمحال و بختیاری
شهرستان : فرخ شهر
آدرس : ترمینال
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:30
زمان پایان : 21:30