برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موسی ابن جعفر
نام مسئول
حسن رغبتی
نام مداح
یونس رغبتی
نام همیار بهداشت
ابوالفضل رغبتی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
شیرودی11
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209012798
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موسی ابن جعفر
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : شیرودی11
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:35
زمان پایان : 23:35