برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موسسه مکتب الزهرا اطهر
نام مسئول
ساره عظیمی
نام مداح
ربابه ایوبی
نام همیار بهداشت
رقیه عظیمی
استان
مازندران
شهرستان
گلوگاه
آدرس
خیابان 17 شهریور - جنب نانوایی حاج رضا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 67
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موسسه مکتب الزهرا اطهر
استان : مازندران
شهرستان : گلوگاه
آدرس : خیابان 17 شهریور - جنب نانوایی حاج رضا
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:43
زمان پایان : 11:43