برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موسسه قرانی نورالائمه شهری
نام مسئول
فائزه جانی نژاد
نام مداح
حمیده رجبی طوسی
نام همیار بهداشت
ام البنین دارابیان
استان
مازندران
شهرستان
نكاء
آدرس
سه راه سیمان نفت سیاه کوی شهید اندرزگو7
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4841-48327
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موسسه قرانی نورالائمه شهری
استان : مازندران
شهرستان : نكاء
آدرس : سه راه سیمان نفت سیاه کوی شهید اندرزگو7
تاریخ شروع : شهریور ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 19:0