برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موسسه قرآنی صراط السماء
نام مسئول
مرضیه یعقوبی
نام مداح
مرضيه شهاب شهميرزادي
نام همیار بهداشت
زهرا فلاح
استان
مازندران
شهرستان
نكاء
آدرس
خ راه اهن نارنج 6 بن بست شهید عبداللهی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4841-48084
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موسسه قرآنی صراط السماء
استان : مازندران
شهرستان : نكاء
آدرس : خ راه اهن نارنج 6 بن بست شهید عبداللهی
تاریخ شروع : شهریور ۲۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:0
زمان پایان : 19:0