برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موسسه قرآنی شمس السراج شهری
نام مسئول
فاطمه غلامی
نام مداح
علی طبرسی سوچلمایی
نام همیار بهداشت
نفیسه طبرسی سوچلمایی
استان
مازندران
شهرستان
نكاء
آدرس
خیابان انقلاب کوچه شهید نوروزی نوروزی 1
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4841-48386
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موسسه قرآنی شمس السراج شهری
استان : مازندران
شهرستان : نكاء
آدرس : خیابان انقلاب کوچه شهید نوروزی نوروزی 1
تاریخ شروع : شهریور ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:0
زمان پایان : 12:0