برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موسسه قرآنی ام ابیها(س)
نام مسئول
ام کلثوم ابراهیمی
نام مداح
زینب ابراهیمی
نام همیار بهداشت
فاطمه قربانی
استان
مازندران
شهرستان
فريدون كنار
آدرس
فریدونکنار خ شهید بهشتی - بهشتی 18 کوچه اول منزل شخصی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4751-48497
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موسسه قرآنی ام ابیها(س)
استان : مازندران
شهرستان : فريدون كنار
آدرس : فریدونکنار خ شهید بهشتی - بهشتی 18 کوچه اول منزل شخصی
تاریخ شروع : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:0
زمان پایان : 11:0