برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موسسه فرهنگی دارالمعصومیه (س)
نام مسئول
محمداسحاق نوری
نام مداح
محمدسرور مالی
نام همیار بهداشت
سیدشاکر حسینی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
انقلاب ک20 مدرسه دبیرستان خداپرست
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47273
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موسسه فرهنگی دارالمعصومیه (س)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : انقلاب ک20 مدرسه دبیرستان خداپرست
تاریخ شروع : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0