برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موسسه شهید احمدی روشن
نام مسئول
سیدمجید حاجی حکیمی
نام مداح
محسن میرجلیلی
نام همیار بهداشت
محمد امین معظمی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
خ ح مهدی عج بسیج هنرمندان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49362
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موسسه شهید احمدی روشن
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : خ ح مهدی عج بسیج هنرمندان
تاریخ شروع : مهر ۱۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:19
زمان پایان : 23:20