برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موسسه بیت القرآن سبحان
نام مسئول
نرگس خاتون حاجی کناری
نام مداح
سیده زهرا حسینی
نام همیار بهداشت
ام لیلا قربانی
استان
مازندران
شهرستان
فريدون كنار
آدرس
خیابان پاسداران اول
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 129
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موسسه بیت القرآن سبحان
استان : مازندران
شهرستان : فريدون كنار
آدرس : خیابان پاسداران اول
تاریخ شروع : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:30
زمان پایان : 10:30