برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : موسسه الغدیر
نام مسئول
زهره شیردل اشرفی
نام مداح
زهره شیردل اشرفی
نام همیار بهداشت
حسام پایمزد
استان
مازندران
شهرستان
گلوگاه
آدرس
خیابان 17 شهریور - کوچه شهید کلبادی نژاد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 37
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : موسسه الغدیر
استان : مازندران
شهرستان : گلوگاه
آدرس : خیابان 17 شهریور - کوچه شهید کلبادی نژاد
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 12:10
زمان پایان : 12:10