برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مهدی جان (عج)
نام مسئول
محمدرضا مهری
نام مداح
محمدرضا مهری
نام همیار بهداشت
محمدرضا مهری
استان
گلستان
شهرستان
گرگان
آدرس
چاله باغ _ مسجد حضرت رسول اکرم (ص)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 14-491-15265
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مهدی جان (عج)
استان : گلستان
شهرستان : گرگان
آدرس : چاله باغ _ مسجد حضرت رسول اکرم (ص)
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:18
زمان پایان : 19:19