برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : منتقمان فاطمه زهرا
نام مسئول
عیسی ترکی زاده
نام مداح
محمد رنجبر
نام همیار بهداشت
امیر حسین کریمی نیاعی
استان
هرمزگان
شهرستان
ميناب
آدرس
میدان دفاع مقدس روبروی آژانس سقا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-7981-48737
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : منتقمان فاطمه زهرا
استان : هرمزگان
شهرستان : ميناب
آدرس : میدان دفاع مقدس روبروی آژانس سقا
تاریخ شروع : فروردین ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مرداد ۰۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:0
زمان پایان : 11:0