برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : منتظران موعود
نام مسئول
مجتبی خان محمدی
نام مداح
مجتبی خان محمدب
نام همیار بهداشت
مجتبی خان محمدی
استان
مرکزی
شهرستان
اراك
آدرس
ده متری مطهری
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 11-381-48173
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : منتظران موعود
استان : مرکزی
شهرستان : اراك
آدرس : ده متری مطهری
تاریخ شروع : شهریور ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:30
زمان پایان : 21:30