برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : منتظران مهدی
نام مسئول
محمدرضا یگانه
نام مداح
حسن حسینی
نام همیار بهداشت
محمدرضا یگانه
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
رسالت57 محبی24
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 99110185
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : منتظران مهدی
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : رسالت57 محبی24
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:24
زمان پایان : 23:24