برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : منتظران مهدی
نام مسئول
علی یوسفیان
نام مداح
علی یوسفیان
نام همیار بهداشت
رضا فردوسی
استان
کرمان
شهرستان
بهرمان
آدرس
نوق - روستای روامهران
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7657
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : منتظران مهدی
استان : کرمان
شهرستان : بهرمان
آدرس : نوق - روستای روامهران
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:21
زمان پایان : 23:23