برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : منتظران مهدی چهار برج
نام مسئول
فتاح خیری
نام مداح
محبوب نورانی
نام همیار بهداشت
جعفر محمدی آذر
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
مياندوآب
آدرس
بخش چهار برج
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 0202110079
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : منتظران مهدی چهار برج
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : مياندوآب
آدرس : بخش چهار برج
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:29