برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : منتظران منتظر
نام مسئول
روح الله منصوری
نام مداح
روح الله منصوری
نام همیار بهداشت
مهدی فرهمند
استان
چهارمحال و بختیاری
شهرستان
بروجن
آدرس
شهید رجایی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 111111111
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : منتظران منتظر
استان : چهارمحال و بختیاری
شهرستان : بروجن
آدرس : شهید رجایی
تاریخ شروع : مهر ۰۷ ۱۳۹۴
تاریخ پایان : مرداد ۰۷ ۱۴۰۴
زمان شروع : 9:4
زمان پایان : 9:4