برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : منتظران ظهور
نام مسئول
ابولفضل افضلی
نام مداح
ابولفضل افضلی
نام همیار بهداشت
ابولفضل افضلی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
گلزار شهدای استان کرمان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-49002
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : منتظران ظهور
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : گلزار شهدای استان کرمان
تاریخ شروع : مهر ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 14:9
زمان پایان : 23:9