برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : منتظران ظهور
نام مسئول
ابوذر خدای زاده
نام مداح
رحمان جوادی
نام همیار بهداشت
سعید باقری
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
مياندوآب
آدرس
مصلی امام خمینی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 16-5971-49401
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : منتظران ظهور
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : مياندوآب
آدرس : مصلی امام خمینی
تاریخ شروع : مهر ۱۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:49
زمان پایان : 23:49