برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : منتظران ظهور
نام مسئول
فخریه عباسی
نام مداح
فخریه عباسی
نام همیار بهداشت
طیبه سرخی
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
اسلام آباد منطقه 1 اول شریعتی پ 21
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31-49170
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : منتظران ظهور
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : اسلام آباد منطقه 1 اول شریعتی پ 21
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:24
زمان پایان : 10:24