برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : منتظران ظهور پایگاه علامه طباطبایی (ره) مریم آباد
نام مسئول
مصطفی شایق
نام مداح
مصطفی شایق
نام همیار بهداشت
مسعود زرندیون
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
ب دهه فجر مریم آباد حسینیه شهدای مریم آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-48991
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : منتظران ظهور پایگاه علامه طباطبایی (ره) مریم آباد
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : ب دهه فجر مریم آباد حسینیه شهدای مریم آباد
تاریخ شروع : مهر ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0