برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : منتظران شهادت
نام مسئول
کسری رسولی
نام مداح
کسری رسولی
نام همیار بهداشت
محمد رضا عاشری
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
شاهین ویلا خیابان 22 بهمن جنوبی کوچه شهید رجایی حسینیه حضرت ابوالفضل
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31-49454
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : منتظران شهادت
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : شاهین ویلا خیابان 22 بهمن جنوبی کوچه شهید رجایی حسینیه حضرت ابوالفضل
تاریخ شروع : اسفند ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:59