برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : معظم کربلا
نام مسئول
حسین طالبی زاده
نام مداح
علی افظلی
نام همیار بهداشت
امین گلستانی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
میدان مشتاق حسیسنه باب الحواعج
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-49540
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : معظم کربلا
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : میدان مشتاق حسیسنه باب الحواعج
تاریخ شروع : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:21
زمان پایان : 20:23