برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : معراج
نام مسئول
رقیه حبیبیان
نام مداح
فاطمه حبیبیان
نام همیار بهداشت
زهرا حبیبیان
استان
مازندران
شهرستان
بابل
آدرس
نقیب کلا جاده قائمشهر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 3751
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : معراج
استان : مازندران
شهرستان : بابل
آدرس : نقیب کلا جاده قائمشهر
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 13:1
زمان پایان : 13:1