برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مضیف امام حسن
نام مسئول
حسین لمحیدی
نام مداح
جواد لمحیدی
نام همیار بهداشت
حبیب جلالی فر
استان
خوزستان
شهرستان
سوسنگرد ـ دشت آزادگان
آدرس
سوسنگرد خیابان امام فلکه لاله
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-6441-15438
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مضیف امام حسن
استان : خوزستان
شهرستان : سوسنگرد ـ دشت آزادگان
آدرس : سوسنگرد خیابان امام فلکه لاله
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:53
زمان پایان : 20:53