برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مصباح الهدی
نام مسئول
علی اشرف مهرابی
نام مداح
عبدالحسن کریمیان
نام همیار بهداشت
سمانه زینی وند مقدم
استان
لرستان
شهرستان
پل دختر
آدرس
روستای هلوش
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 220030020
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مصباح الهدی
استان : لرستان
شهرستان : پل دختر
آدرس : روستای هلوش
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:33
زمان پایان : 23:33