برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد چهارده معصوم (ع)
نام مسئول
شمس الله نورمحمدی
نام مداح
بهرام نیک پی
نام همیار بهداشت
شمس الله نورمحمدی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
امین آباد 12متری موسوی نبش ک14 مسجد 14معصوم (ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48997
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد چهارده معصوم (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : امین آباد 12متری موسوی نبش ک14 مسجد 14معصوم (ع)
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:30
زمان پایان : 12:0