برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد پنج تن داربار
نام مسئول
نبات علی شاهرضایی
نام مداح
نبات علی شاهرضایی
نام همیار بهداشت
نبات علی شاهرضایی
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن- جاده دوهزار- داربار
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-48212
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد پنج تن داربار
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن- جاده دوهزار- داربار
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:30
زمان پایان : 10:30