برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد پنج تن آل عبا کیان آباد
نام مسئول
مجید بختیاری
نام مداح
مجید بختیاری
نام همیار بهداشت
مجید بختیاری
استان
خوزستان
شهرستان
اهواز
آدرس
کیان آباد خ ۱۷ شرقی نبش وهابی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-61-49477
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد پنج تن آل عبا کیان آباد
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : کیان آباد خ ۱۷ شرقی نبش وهابی
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:30
زمان پایان : 19:30