برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد ولیعصر (عج)
نام مسئول
اکبر رستمی
نام مداح
حیدر صاحبی
نام همیار بهداشت
میثم اروجی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
نیروگاه- توحید33 مسجد ولیعصر (عج)(برگزاری مراسم مشروط به فضای غیرمسقف)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 226010259
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد ولیعصر (عج)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : نیروگاه- توحید33 مسجد ولیعصر (عج)(برگزاری مراسم مشروط به فضای غیرمسقف)
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:0