برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد ولیصر(عج) کاظم آباد
نام مسئول
علی مختارآبادی
نام مداح
محمدرضا مختار آبادی
نام همیار بهداشت
محمدعلی مختار آبادی
استان
کرمان
شهرستان
كاظم آباد
آدرس
کرمان ،کاظم آباد، خ شهید مطهری ک ولیصر(عج)مسجد ولیعصر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-77951-49543
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد ولیصر(عج) کاظم آباد
استان : کرمان
شهرستان : كاظم آباد
آدرس : کرمان ،کاظم آباد، خ شهید مطهری ک ولیصر(عج)مسجد ولیعصر
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:30
زمان پایان : 21:30