برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد نبی اکرم صلی الله علیه وآله
نام مسئول
حسین وزیری
نام مداح
مرتضی داوری
نام همیار بهداشت
مصطفی شریفی
استان
هرمزگان
شهرستان
دهبارز ـ رودان
آدرس
رودان بندزرک - مسجد نبی اکرم (ص)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-7991-28147
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد نبی اکرم صلی الله علیه وآله
استان : هرمزگان
شهرستان : دهبارز ـ رودان
آدرس : رودان بندزرک - مسجد نبی اکرم (ص)
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 21:30