برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد موسی ابن جعفر
نام مسئول
احمد دیدار
نام مداح
جواد ر ئیسی
نام همیار بهداشت
عباسعلی عندی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
میثم شمالی21 انتهای خیابان شهیداصغرزاده مسجد موسی ابن جعفر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209010466
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد موسی ابن جعفر
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : میثم شمالی21 انتهای خیابان شهیداصغرزاده مسجد موسی ابن جعفر
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:24
زمان پایان : 23:24