برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد محله دولت خانه
نام مسئول
سیدحسن حسینی فرد
نام مداح
ناصر مقدادی
نام همیار بهداشت
حسن ایرانی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
اذر ک72 مسجد و حسینیه دولت خانه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47251
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد محله دولت خانه
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : اذر ک72 مسجد و حسینیه دولت خانه
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0