برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد قمربنی هاشم (ع)
نام مسئول
سجاد عصمتی بیرامی
نام مداح
فرهاد دنیادیده
نام همیار بهداشت
سجاد عصمتی بیرامی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
نیروگاه شیخ آباد خ قمربنی هاشم مسجد قمربنی هاشم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-49092
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد قمربنی هاشم (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : نیروگاه شیخ آباد خ قمربنی هاشم مسجد قمربنی هاشم
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0