برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد قدس سید محله
نام مسئول
صادق ترابی فر
نام مداح
صفر سلطانیان
نام همیار بهداشت
صادق ترابی
استان
مازندران
شهرستان
عباس آباد
آدرس
عباس آباد - سید محله
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-46741-47421
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد قدس سید محله
استان : مازندران
شهرستان : عباس آباد
آدرس : عباس آباد - سید محله
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:0
زمان پایان : 11:30