برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد قبا
نام مسئول
مجتبی عابد
نام مداح
سیدرضا تحویلدار
نام همیار بهداشت
علی زحمت کش
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
دورشهر ک9 انتهای ک سمت چپ
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47875
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد قبا
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : دورشهر ک9 انتهای ک سمت چپ
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:30