برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد فاطمیه
نام مسئول
مصطفی مرتضی پور
نام مداح
مهدی مالکی
نام همیار بهداشت
اکبر قربانی
استان
کرمان
شهرستان
كوهبنان
آدرس
خیابان آسنانه مسجد فاطمیه جنب برج
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-7781-47609
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد فاطمیه
استان : کرمان
شهرستان : كوهبنان
آدرس : خیابان آسنانه مسجد فاطمیه جنب برج
تاریخ شروع : شهریور ۲۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:0
زمان پایان : 17:0