برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد فاطمیه (س) تشکون
نام مسئول
فردین عبد اله پور
نام مداح
صادق باقری
نام همیار بهداشت
فردین اشکوریان
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن، خرم آباد، قلعه گردن، روستای تشکون
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-48783
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد فاطمیه (س) تشکون
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن، خرم آباد، قلعه گردن، روستای تشکون
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:30
زمان پایان : 11:30