برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد فاطمه الزهرا {س} نعمت آباد
نام مسئول
محمد ابراهیم امیر صادقی
نام مداح
محمد شیخ علیپور
نام همیار بهداشت
محمد ابراهیم امیر صادقی
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن - نعمت آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-47628
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد فاطمه الزهرا {س} نعمت آباد
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن - نعمت آباد
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:30
زمان پایان : 23:57